?

Kolačići nam pomažu pri pružanju usluga. Korišćenjem naših usluga, prihvatate korišćenje kolačića ok

Dobro došli na tutorijal o ličnoj zaštitnoj opremi (LZO) za korisnike pesticida

Pažljivo pročitajte etiketu proizvoda pre nego što izaberete opciju koja odgovara vašim potrebama

1

2

3

Oprema za nanošenje

Potencijalna izloženost operatera pesticidu zavisi od mnogih faktora, uključujući metod nanošenja.

U ovoj aplikaciji tražimo od vas da izaberete od onih koji su široko prihvaćeni.  Ovde ne uzimamo u obzir vazdušne raspršivače, aplikatore za granularne pesticide, fogere i difuzere magle koji se koriste u staklenicima.

izaberi opremu za rad  
sledeće  
Leđna prskalica Manuelna - Ručna - za velike redove Manuelna - Ručna - za uske redove Prskalica / Traktor sa kabinom sa filterom Prskalica / Traktor sa kabinom bez filtera Vučna prikolica

Razvoj bilja

Uspeh tretmana sa pesticidima je blisko povezan sa obimom zahvaćenosti lišća pesticidom. Izbor sistema nanošena je naročito povezan sa razvojem / visinom bilja što određuje da li će biti potrebno nanošenje na gore ili na dole.

Aplikacija na gore
Aplikacija na dole
sledeće  

Formulacija

Pesticidi su formulisani na nacin koji omogucuje njihovo skladištenje, rukovanje, bezbednu primenu i efikasnost i postoji međunarodna nomenklatura za identifikaciju svih formulacija.
U ovoj aplikaciji pitamo samo da li je formulacija u tečnom ili čvrstom stanju / praškasta  

Praškasta / čvrsta
Tečna
sledeće  

Zatvoreni sistem prenosa

Zatvoreni sistemi prenosa se koriste da prenesu pesticide iz originalne ambalaže direktno u rezervoar prskalice putem specifičnog zatvorenog kola usled čega je izloženost operatera zanemarljiva; te predstavlja korak bliže ka sistemu sa induktivnim levkom za doziranje.

U ovoj aplikaciji želimo da znamo da li imate zatvoreni sistem prenosa, ne sistem sa induktivnim levkom za doziranje.   

Da
Ne
sledeće  
Nanošenje

EPCA

Ova online alatka predstavlja deo nastojanja Evropske industrije za zaštitu bilja da doprinese ostvarivanju visokokvalitetne pristupačne hrane, očuvanju vode, promovisanju biološke raznovrsnosti i zaštiti zdravlja. Pronađite više informacija na adresi www.hungry4change.eu

About

Ova online alatka predstavlja deo nastojanja Evropske industrije za zaštitu bilja da doprinese ostvarivanju visokokvalitetne pristupačne hrane, očuvanju vode, promovisanju biološke raznovrsnosti i zaštiti zdravlja. Pronađite više informacija na adresi www.hungry4change.eu

Odricanje odgovornosti

Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu date su samo za opšte svrhe informisanja. Informacije je obezbedilo Evropsko udruženje za zaštitu bilja (ECPA) i iako se mi trudimo da informacije budu ažurirane i tačne, ne dajemo nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili implicitne, za kompletnost, tačnost, pouzdanost, prikladnost ili dostupnost veb-sajta ili informacija, proizvoda, usluga ili povezanih grafičkih sadržaja koji se nalaze na istom, u bilo koje svrhe. Ukoliko se oslonite na takve informacije kao pouzdane, to isključivo radite na sopstveni rizik. Evropsko udruženje za zaštitu bilja neće biti odgovorno ni za kakve gubitke ili štete, uključujući bez ograničenja, indirektne ili posledične gubitke ili štete ili bilo kakve gubitke ili štete koje nastanu usled gubitka podataka ili profita nastalih iz ili u vezi sa korišćenjem aplikacije na ovom veb-sajtu.

Opšti uslovi korišćenja

Pristupanje ovom veb-sajtu je predmet sledećih uslova korišćenja navedenih od strane Evropskog udruženja za zaštitu bilja (u daljem tekstu "ECPA"). Nemojte koristiti ovaj veb-sajt ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima.

Sadržane informacije

Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu date su samo za opšte svrhe informisanja. Informacije je obezbedilo udruženje ECPA i iako se mi trudimo da informacije budu ažurirane i tačne, ne dajemo nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili implicitne, za kompletnost, tačnost, pouzdanost, prikladnost ili dostupnost veb-sajta ili informacija, proizvoda, usluga ili povezanih grafičkih sadržaja koji se nalaze na istom, u bilo koje svrhe. Ukoliko se oslonite na takve informacije kao pouzdane, to isključivo radite na sopstveni rizik.


Udruženje ECPA neće biti odgovorno ni za kakve gubitke ili štete, uključujući bez ograničenja, indirektne ili posledične gubitke ili štete ili bilo kakve gubitke ili štete koje nastanu usled gubitka podataka ili profita nastalih iz ili u vezi sa korišćenjem ovog veb-sajta.


Autorska prava

Ovaj veb-sajt i njegov sadržaj podležu, gde je to moguće, autorskim pravima udruženja ECPA. Svi podaci, dokumenta i ilustracije koje su objavljene na ovom veb-sajtu predstavljaju ekskluzivno vlasništvo udruženja ECPA. Međutim, ECPA ne polaže nikakvo pravo vlasništva na zvanična dokumenta ili materijale koji su u javnom domenu. Autorska prava, ukoliko postoje, u vezi sa materijalima trećih lica koji se nalaze na ovom veb-sajtu se takođe moraju poštovati.

Reprodukovanje ECPA materijala je dozvoljeno, osim u komercijalne svrhe, pod uslovom da se navede i prizna izvor informacija.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6