Pregača
Štitnik za lice

Štitnici za lice su lagani i ugodni za nošenje, te iznimno učinkoviti u zaštiti očiju i lica od prskanja.
Koristite transparentni štitnik za lice, te ga prilagodite kako bi osigurali sigurnu i udobnu upotrebu.


Zaštitne naočale

Zaštitne naočale služe zaštiti očiju, ali ne i lica. Mogu se koristiti kao alternativa štitniku za lice kod smanjene opasnosti od zapljuskivanja, npr. korištenja opreme s integriranim sustavom ispiranja.

Koristite zaštitne naočale opremnjene sa bočnim štitnicima.

Rukavice

Nošenje rukavica je kritično kod rukovanja pesticidima.

Kod pripreme škropiva koristite višekratne  nitrilne rukavice otporne na kemikalije s certifikatom EN 374: 

A Jednokratne rukavice s certifikatom EN 374-3:2003- niža kemijska otpornost, mogu se koristiti tijekom primjene u traktoru bez kabine, kod mehaničkih popravaka onečišćene opreme za tretiranje, ispiranja/čišćenja opreme i prikupljanja prazne i isprane ambalaže od pesticida.

Kapa

Pokrivalo za glavu treba biti kapa širokog oboda ili kapuljača. 
Kapa sa zaštitom za vrat može se koristiti. Ne preporuča se korištenje bejzbol kape.

Kapa se mora redovito prati


Maska

Postoje dva različita tipa maski koji se mogu korsititi kada se na etiketi ne nalazi indikacija koju koristiti:
Jednokratna maska za zaštitu od prašine/magle – CE oznaka i EN 149: Standard, koji osigurava minimalne zahtjeve za filtere koji štite od čestica. Jedna od ovih se može koristiti.

FFP 2: Srednja učinkovitost filtera (94% učinkovitost)
FFP 3: Visoka učinkovitost filtera (99.97% učinkovitost)

        Višekratna maska za zaštitu od prašine/magle/para - CE oznaka i EN 14387 (originalno EN 141 and EN 371):        
Standard pruža minimalne uvjete za plinske i kombinirane filtere: Ovo se prvenstveno odnosi na klasifikaciju filtera u različite tipove (npr. A, B, E, i K), kao i u kategorije (npr. filteri klase 1, 2 i 3).
       
Kombinacija maske sa filtrom AxPx, A – Zaštita od organskih para i otapala sa točkom vrelišta iznad  65°C i P - Zaštita od prašiva npr. WP – formulacija u obliku močivog prašiva se preporučuje. Obično se koriste maske s A2P3 klasifikacijom.

Zaštitni kombinezon

Kada se u Europi označava OZO na etiketi, potrebne su klasifikacije   poput Osobna Zaštitna Oprema (Kategorija III) sa svojstvima zaštite od kemikalija. Razina zaštite je označena kroz klasifikaciju Tipovima 1 – 6, ovisno o razini zaštite prema karakteristikama kemikalija.


Postoje različite verzije zaštitnih kombinezona koje se mogu koristiti pri radu s pesticidima, pri čemu su neki od njih za jednokratnu uporabu, a neki se mogu koristiti više puta.

Jednokratni kombinezon
Tip 4 Raspršivanje - EN 14605;
Tip 6 Lagano raspršivanje, lagano zapljuskivanje - EN 13034;

Višekratni kombinezon
Tip 4 Raspršivanje - EN 14605;
Tip 6 Lagano raspršivanje, lagano zapljuskivanje  - EN 13034;
ISO 27065:2011: Zaštitna odjeća — Razina zaštite za zaštitnu odjeću koju nose primjenitelji tekućih formulacija pesticida;
Njemačka: DIN 32781: Zaštitna odjeća — Odijela za zaštitu od pesticida.
Višekratni kombinezoni moraju se oprati nakon svakog korištenja.

Pod nekim okolnostima preporučuje se korištenje vodootpornih kombinezona. Takvi kombinezoni moraju uvijek ispunjavati slijedeće uvjete:
        - Mora biti certificiran
        - Mora biti potpuno nepropusan
        - Ima elastične rukave i nogavice;
        - Ima kapuljaču;
        - Ima preklop na zatvaračima.

Gumene čizme

Čizme moraju biti nepropusne za tekućine, i otporne na kemikalije. Čizme od poliuretana, neoprena ili butil gume zadovoljavaju ove zahtjeve.


Radno odijelo

Odricanje od odgovornosti

Informacije objavljene na ovoj web stranici služe samo za informiranje. Informacije dostavlja Europsko udruženje za zaštitu bilja (ECPA), i dok nastojimo zadržati informacije točnima, ne možemo davati nikakva jamstva, izravna ili neizravna, o potpunosti, točnosti, pouzdanosti, prikladnosti ili dostupnosti s obzorim na web stranice ili informacije, proizvode, usluge, ili povezanu grafiku sadržanu na web stranici iz bilo kojeg razloga. Svako oslanjanje na ove informacije je isključivo na vlastiti rizik. Ni u kojem slučaju ECPA neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući bez ograničenja, neizravne ili posljedične gubitke ili štete, ili bilo koji gubitak ili štetu koja proizlazi iz gubitka podataka ili dobiti koje proizlaze iz ili u vezi s korištenjem ove web aplikacije.