Kecelja
Štitnik za lice

Štitnici za lice su jednostavni i udobni za nošenje i izuzetno efikasni u zaštiti očiju i lica od prskanja.
Koristite providni štitnik za lice i podesite šlem kako biste osigurali bezbedno i udobno korišćenje.


Zaštitne naočare

Zaštitne naočare predstavljaju zaštitu opremu za oči koja pruža zaštitu od uticaja pesticida za oči ali ne i za lice. Mogu se koristiti kao alternativa štitnicima za lice kada je rizik od prskanja manji, na primer sa sistemima sa induktivnim levkom za doziranje ili prilikom nanošenja proizvoda.

Koristiti zaštitne naočare koje imaju bočne štitnike.

Rukavice

Upotreba rukavica je od ključne važnosti prilikom rukovanja pesticidima.

Tokom mešanja / punjenja koristite višekratne hemijski otporne nitrilne rukavice sertifikovane EN 374: 

Rukavice za jednokratnu upotrebu sertifikovane EN 374-3:2003- niže hemijske otpornosti, mogu se koristiti u drugim aktivnostima kao što su nanošenje sredstva sa traktorom bez kabine, mehaničke popravke kontaminirane opreme za prskanje, ispiranje/čišćenje opreme za prskanje i sakupljanje prazne i isprane ambalaže za pesticide

Kapa

Ova kapa treba da bude šešir sa širokim obodom ili kapuljača . 
Može se koristiti kapa sa crnim nastavkom koji štiti vrat. Ne preporučuje se upotreba kačketa.

Kapa se mora redovno prati!


Maska

Postoje dve vrste maski koje se mogu koristiti kada se na etiketi ne navodi korišćenje specifične maske:
Maska za jednokratnu upotrebu, za zaštitu od prašine i čestica u vazduhu – CE oznaka i EN 149: Standard navodi minimalne zahteve za maske za lice sa filterom za zaštitu od čestica. Može se koristiti jedna od sledećih.

FFP 2: Sa srednjim radnim učinkom filtera (94% efikasnost)
FFP 3: Sa visokim radnim učinkom filtera (99,97% efikasnost)

        Maska za zaštitu od prašine/čestica/isparenja u vazduhu za višekratnu upotrebu - CE oznaka i EN 14387 (prvobitno EN 141 i EN 371):        
Standard koji navodi minimalne zahteve za filtere za gas i kombinovane filtere: Ovo prvenstveno pokriva klasifikaciju filtera po različitim tipovima (npr. A, B, E, i K) kao i kategorijama (npr. filter klase 1, 2 i 3).
       
Maska sa kombinovanim filterom AxPx, A – Zaštita od organskih isparenja i rastvarača sa tačkom ključanja iznad 65°C i P- Zaštita od prašine npr. WP - preporučuju se formulacije kvašljivog praška. Obično se koristi A2P3 klasifikacija.

LZO Zaštitni kombinezon

Kada je na etiketi u Evropi potrebna lična zaštitna oprema za rukovanje pesticidima, odeća zahteva klasifikaciju  kao lična zaštitna oprema (kategorija III) sa zaštitnim svojstvima od hemikalija. Zaštita se iskazuje u tipovima od 1 do 6, u zavisnosti od nivoa zaštite od karakteristika hemijskog sredstva.


Postoje razne vrste zaštitnih kombinezona koji se mogu koristiti prilikom rada sa pesticidima, od kojih su neki za jednokratnu a drugi za višekratnu upotrebu.

Zaštitni kombinezon za jednokratnu upotrebu
Tip 4 Prskanja EN 14605;
Tip 6 Laka prskanja, male količine - EN 13034;

Zaštitni kombinezon za višekratnu upotrebu
Tip 4 Prskanja - EN 14605;
Tip 6 Laka prskanja, male količine - EN 13034;
ISO 27065:2011: Zaštitna odeća — Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koju nose operateri koji nanose tečne pesticide;
Nemačka: DIN 32781: Zaštitna odeća — Zaštitna odela za zaštitu od pesticida.
Zaštitni kombinezon za višekratnu upotrebu mora da se pere nakon korišćenja.

U nekim situacijama se preporučuje upotreba vodootpornih zaštitnih kombinezona. Takvi zaštitni kombinezoni treba uvek da ispunjavaju sledeće uslove:
        - Moraju da budu sertifikovani
        - Moraju da budu potpuno vodonepropustljivi
        - Imaju lastiš na kraju rukava i nogavica;
        - Imaju kapuljaču;
        - Imaju preklop preko rajsferšlusa.

Gumene čizme

Čizme moraju da budu otporne na tečnost i hemikalije. Čizme napravljene od poliuretana, neoprena ili butil gume ispunjavaju ove uslove


Radno odelo

Odricanje odgovornosti

Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu date su samo za opšte svrhe informisanja. Informacije je obezbedilo Evropsko udruženje za zaštitu bilja (ECPA) i iako se mi trudimo da informacije budu ažurirane i tačne, ne dajemo nikakve izjave ili garancije, bilo izričite ili implicitne, za kompletnost, tačnost, pouzdanost, prikladnost ili dostupnost veb-sajta ili informacija, proizvoda, usluga ili povezanih grafičkih sadržaja koji se nalaze na istom, u bilo koje svrhe. Ukoliko se oslonite na takve informacije kao pouzdane, to isključivo radite na sopstveni rizik. Evropsko udruženje za zaštitu bilja neće biti odgovorno ni za kakve gubitke ili štete, uključujući bez ograničenja, indirektne ili posledične gubitke ili štete ili bilo kakve gubitke ili štete koje nastanu usled gubitka podataka ili profita nastalih iz ili u vezi sa korišćenjem aplikacije na ovom veb-sajtu.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6